ମମତା’ର ମୂଲ ~ ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ~

Mamatara Moola by Sumitra Biswal

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଅଜବ କଣ୍ଢେଇ,
ସେ ସଭିଙ୍କ ହାତରେ ନାଚିବ ..
ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ ଏକ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ,
ସଭିଙ୍କ ଗଭାରେ ସାଜିବ ॥

ସ୍ନେହ ନୁହେଁ କେବେ ବଜାର ପରିବା.
ତାକୁ କିଏ ମୂଲ କରିବ,
ମମତା ଠୁ ବଳି ଅତି ସୁଆଦିଆ
ଦୁନିଆରେ କିଏ ପାଇବ ॥

ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତାର ମିଠା
ତାକୁ ଥରେ ଯିଏ ଚାଖିବ,
ଦୁଃଖ ଯାତାନା ରେ ସଢିଗଲେ ସୁଧା
ସେ ଵଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ॥

ଧନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁଇ ଜଗତେ
ସ୍ନେହଟିର ମୂଲ ବେଶି,
ଅକୁଣ୍ଠି ତେ ମୁହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ନେବ ତାକୁ ହସି ହସି ॥

~ ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ~
ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ


6

This entry was posted in Literature, Short Poems and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to ମମତା’ର ମୂଲ ~ ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ~