Tag Archives: Pratidana

ପ୍ରତିଦାନ Pratidana ~ଅଳକା ମହାନ୍ତି Alka Mohanty~

Short story in Odia Pratidana by Alka Mohanty

-ଦେଖନ୍ତୁ! ଆପଣ ଟିକେ ଆଖିବୁଜି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅହରହ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଡକ୍ଟର ଆସୋସିସନର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ଯ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଡୋନର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ର ଡ଼ାୟାଲିଶିସ ଦରକାର ନ ପଡିପାରେ। ଏମିତି ମିସ୍ ରୀତା,ଯିଏ ସୁଦାମ ବାବୁ ଙ୍କର କେବିନ୍ ରେ ନର୍ସ … Continue reading

Posted in Literature, Short Stories | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment