Tag Archives: Mukha

ମୁଖା ~ଜାଗୃତି ରଥ~

Short poem in Odia 'MUKHA' by Jagruti Rath

ମୁଖା ତଳେ ଲୁଚିରହିଥିବା ସେ ଆଖି କୁ କେବେ ଆଇନା ଦେଖି ପଚାରିଛ କି କେତେ ଲୁହ ଜାକିଛି?? ଭାବପ୍ରବଣତା ରେ ଖାଲି ସେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟିଛି, ସୀମାହୀନ ସାଗର ବୁକୁ ପରି ନିଳ ଆକାଶ ର ଭସା ବାଦଲ ପରି ସବୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ବି କେତେଥର ହାତ … Continue reading

Posted in Literature, Short Poems | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on ମୁଖା ~ଜାଗୃତି ରଥ~